هفتاد سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر دویست شاعر، از 1300 تا 1370 محمد مختاری

ISBN:

Published:


Description

هفتاد سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر دویست شاعر، از 1300 تا 1370  by  محمد مختاری

هفتاد سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر دویست شاعر، از 1300 تا 1370 by محمد مختاری
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | | ISBN: | 4.20 Mb

تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر دویست و چهار شاعر ایرانی از سال 1300 تا 1370Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "هفتاد سال عاشقانه، تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصر و گزینه شعر دویست شاعر، از 1300 تا 1370":


laurainthesky.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us